top of page
Privacyverklaring van The Clean Experience BV

The Clean Experience BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.thecleanexperience.nl

contact@tce.nl
Anthonie Fokkerstraat 51 B
3772 MP Barneveld
+31 (0) 85 1045164

Y. de Boer-Vehof is de Functionaris Gegevensbescherming van The Clean Experience BV en is te bereiken via contact@tce.nl

 

The Clean Experience BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Tevens zijn uw gegevens van belang om na uw aankoop bij The Clean Experience BV uw garantietermijn en/of servicebepaling te monitoren van uw gebruiksartikel.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht (slechts bij lease-aanvraag)

– Geboortedatum (slechts bij leaseaanvraag)

– Geboorteplaats (slechts bij leaseaanvraag)

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Clean Experience BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze stoominformatie/(beurs)nieuwsbrief/uitnodiging/bedrijfsfolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

The Clean Experience BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Clean Experience BV) tussen zit.
 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens

 

The Clean Experience BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Personalia                                  8 jaar         Reden: garantietermijn boiler

Adres                                          8 jaar         Reden: garantietermijn boiler

Factuurgegevens                      8 jaar         Reden: garantietermijn boiler

Geboortedatum/plaats/ID                        Zolang een evt. leaseaanvraag loopt

Bankgegevens nodig voor lease                Zolang een evt. leaseaanvraag loopt

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

The Clean Experience BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Nooit voor commerciële doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Clean Experience BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Clean Experience BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@tce.nl.
De consequenties van het verwijderen van uw gegevens kunt u teruglezen in onze 
algemene voorwaarden

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readabele zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. (Uw kopie ID wordt natuurlijk ook zo snel mogelijk verwijderd)

The Clean Experience BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Clean Experience BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@tce.nl

bottom of page